Impressum

Gegevens volgens § 5 TMG (Duitse telemediawet)

Ratsstuben Elten
Streuffstraße 3
46446 Emmerich am Rhein

Contact:
Tel.: +49 2828 1266
E-Mail: info@ratsstuben-elten.de

Vertegenwoordigd door:
Peter Winkelmann


Klachtmanagement/informatieplichd voor online-strijdbeslechting

Sinds 15. februari 2016 stellt de EU-commissie een platform voor buitengerechtelijke strijdbeslechting ter beschikking. Verbruikers geeft dit de mogelijkheid, geschillen in verband met het online-aanbod vooreerst zonder de inschakeling van een rechtbank op te helderen. Het strijdbeslechting-platform is onder de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereikbaar. In dit verband zijn wij wettelijk verplicht, U op ons e-mailadres attent te maken. Dit luidt info@ratsstuben-elten.de. Wij doen ons best, eventuele meningsverschillen uit ons contract in goed overleg de beslechten. Bovendien zijn wij voor de deelneming aan een bemiddelingsprocedure niet verplicht en kunnen U de deelneming aan zulke procedure helaas ook niet aanbieden.


Aansprakelijkheidsuitsluiting:

Aansprakelijkheid voor inhouden
De inhouden van onze pagina’s werden met grootste zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteid van de inhoulden kunnen wij echter geen garantie overnemen. Als dienstaanbieder zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG voor eigen inhoulden op deze pagina’s volgens de allgemene wetten verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstaanbieder echter niet verplicht, doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie te controlleren of naar omstandigheiden te zoeken, die op een onwettige activiteit wijzen. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hiervan onaangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter eerst vanaf het tijdstip van de kennis van een concrete rechtsschending mogelijk. Bij het bekentworden van desbetreffende rechtsschendingen zullen wij deze inhouden onmiddelijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op diens inhouden wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze vreemde inhouden ook geen garantie overnemen. Voor de inhouden van verlinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De verlinkte pagina’s werden op het tijdstip van de verlinking op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Onwettige inhouden waren op het tijdstip van de verlinking niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte pagina’s kan echter zonder concrete aanknopingspunten van een rechtsschending niet worden verlangt. Bij bekendworden van rechtsschendingen zullen wij zulke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de paginaexploitant opgestelde inhouden en werken op deze pagina’s zijn aan het Duitse auteursrecht onderworpen. De afdruk, bewerking, verspreiding en iedere aard van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen voor het private, niet commerciele gebruik veroorloofd. Voor zover de inhouden op deze pagina niet van de exploitant werden opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder worden inhouden van derden als zulke gekenmerkt. Zou U desondanks op een auteursrechtschending opmerkzaam worden, verzoeken wij om een desbetreffende aanwijsing. Bij bekendworden van rechtsschendingen zullen wij zulke inhouden onmiddellijk verweideren.


cleverdigital Logo